Home

Strona przedstawia relację z przebiegu stażu zagranicznego 16 uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie.
3-tygodniowy staż odbył się w dniach 11.11.2013 – 29.11.2013 w Las Palmas de Gran Canaria.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Celem projektu jest zwiększenie mobilności uczniów kształcących się zawodowo na europejskim rynku pracy poprzez dofinansowanie projektów programu Leonardo da Vinci.

Efektami projektu są m.in.: zwiększenie mobilności młodych osób na europejskim rynku pracy; poprawa wizerunku kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zwiększenie szans na zatrudnienie młodzieży.

Korzyści dla uczestników projektu:

• zdobycie doświadczenia praktycznego i nowych umiejętności (certyfikaty);

• nauka języków obcych, w szczególności w zakresie słownictwa specjalistycznego;

• zwiększenie otwartości i mobilności;

• zwiększenie szans na rynku pracy;

• świadomość konieczności dalszego kształcenia;

• doskonalenie kompetencji międzykulturowych, informatycznych, matematycznych, przedsiębiorczych;

• rozwijanie umiejętności pracy w grupie,  rozwiązywania problemów, kreatywności, podejmowania ryzyka i odpowiedzialności.

                                                                         źródło: http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki

 

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.