Przygotowanie

PRZYGOTOWANIE JĘZYKOWO – KULTUROWO – PEDAGOGICZNE
zrealizowane było w 2 etapach.

ETAP I (przed wyjazdem na staż)

Zajęcia odbywały się w soboty oraz po lekcjach w ciągu tygodnia. Uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem i 100% obecnością na zajęciach.

✓  Przygotowanie językowe (język angielski) – 15 godzin lekcyjnych

W czasie przygotowania z języka angielskiego, uczniowie powtórzyli podstawowe zwroty i słowa przydatne w komunikacji z innymi ludźmi. Przypomnieli sobie także jak poprawnie napisać swoje CV i list motywacyjny w języku angielskim. Poznali też wiele bardziej wyszukanych wyrażeń przydatnych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz zwrócili uwagę, jakich błędów należy unikać.

✓  Przygotowanie językowe (język angielski zawodowy) – 6 godzin lekcyjnych

Podczas zajęć przyszli stażyści poszerzyli swoją wiedzę z zakresu angielskiego zawodowego. Zapoznali się z podstawowymi zwrotami i poleceniami, z którymi  mogą się spotkać w pracy. Poznali też wieli nowych słów – nazwy części, narzędzi, programów i związanych z tym czynności. Zwykle uczniowie otrzymywali inne materiały do pracy – w zależności od kierunku kształcenia (technik mechatronik lub technik informatyk) i specjalizacji.

✓  Przygotowanie językowe (język hiszpański) – 16 godzin lekcyjnych

W czasie trwania zajęć uczestnicy uczyli się podstaw języka hiszpańskiego. Poznali podstawowe zwroty i wyrażenia w tym języku. Zapoznali się podstawową gramatyką i poprawną wymową. Poznali wiele przydatnych słów. Ćwiczyli się w słuchaniu nagrań i czytaniu tekstów w języku hiszpańskim. Trenowali posługiwanie się liczebnikami.

✓  Przygotowanie kulturowe – 5 godzin lekcyjnych

Podczas tych zajęć stażyści zapoznali się z kulturą Hiszpanii. Dowiedzieli się wielu informacji z zakresu historii, sztuki i architektury tego kraju. Poznali regionalne produkty i potrawy, zwyczaje i codzienne życie Hiszpanów oraz inne elementy typowe dla kultury hiszpańskiej. Szczegółowo omówili charakterystyczne cechy Gran Canarii i panujących tam obyczajów.

✓  Przygotowanie pedagogiczne – 4 godziny lekcyjne

Wszyscy uczniowie jeszcze raz dokładnie zapoznali się i omówili regulamin oraz zasady obowiązujące podczas wyjazdu. Przypomnieli też sobie jak powinni zachowywać się w pracy podczas przebiegu praktyk. Została zwrócona uwaga, że powinni dążyć do tego, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty stażu oraz godnie reprezentować szkołę.

ETAP II (w pierwszym tygodniu odbywania stażu)

Zajęcia odbywały się po pracy w godzinach wieczornych w ciągu pierwszego tygodnia praktyk. Uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem i chęcią do nauki.

✓  Przygotowanie z zakresu języka hiszpańskiego z elementami przygotowania kulturowego – 20 godzin lekcyjnych

W trakcie tego przygotowania uczestnicy stażu uczyli się wykorzystania podstawowych zwrotów grzecznościowych, zachowania się w sklepie, na ulicy, w komunikacji miejskiej, w restauracji, na lotnisku. Poszerzyli też swoje słownictwo z zakresu słownictwa zawodowego w języku hiszpańskim. Okazało się to bardzo pomocne w trakcie stażu – w kontaktach z pracownikami firmy i opiekunem stażu. W czasie spotkań z lektorem uczestnicy zapoznali się też z kulturą, tradycją i zwyczajami mieszkańców wyspy Gran Canaria.